Vinterfåglar utanför köksfönstret

Vintern 2013 – 14 har följande fåglar besökt oss:
(Listan uppdateras allt eftersom)
Pilfink
Gråsparv
Talgoxe
Blåmes
Större hackspett
Koltrast
Rödhake
Grönfink
Skata
Kaja
Sparvhök
Nötväcka
Entita(?)

Annonser